Torsten Larsson

Dataläraren utbildar företag runt om i landet inom IT i ämnen som: Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Project, InDesign, Photoshop, Illustrator, WordPress och Retorik. Utbildningar utförs på samtliga nivåer.

Jag heter Torsten Larsson och började som lärare 1994 och har utbildat både inom gymnasieskolan och företagsvärlden sedan dess. Sedan 2003 jobbar jag som frilans och har hela Sverige som mitt arbetsfält.

Torsten Larsson

e-learning

Dataläraren samarbetar med Infocell om onlinekurser. Vi säljer nu hela Infocells sortiment av e-learningkurser. Läs mer...

OfficeLoggor4st-300x300 Excelpaketet5st-300x300 Excel2013-ikon-Pivottabeller Excel2013-ikon-Grundkurs

powerpoint2013ikon-text outlook2013ikon256-text word2013ikon-text

Gå till onlinekurserna

Logga in

Kurser:

InDesign för författare

Det finns mycket att tänka på när man ska sätta sin bok. Formgivning, typografi, bildmontering, innehållsförteckning, mallar, sidnumrering, utfall, avsnitt och mycket annat gås igenom på kursen.

Read More

Jag gick från kursen ”Indesign för författare” med ett leende. Med mig hade jag ny kunskap och inspiration. Och jag kände mig frisk! Med ett utmattningssyndrom bakom mig är det, det högsta betyg jag kan ge kursen. Torsten Larsson är generös med sin kunskap och förmedlar den på ett sätt som är lätt att ta till sig. En värdefull kunskapskälla för mig som författare och förläggare. Tack!

Emma Holmgren

Förläggare, Parus Förlag

Konkreta verktyg för att snabbt och smidigt skapa och publicera dokument. Rekommenderas.

Johan Eklöf

Författare, Graptolit - ord & natur

Mycket givande och rolig kurs. Jag kommer att tjäna mycket pengar på allt jag lärt mig.

Sara Olsson

Förläggare, Bokförlaget SOL

Tips:

Formler i Excel

Formler är ekvationer som används för att beräkna värden i kalkylblad. Formler inleds med likhetstecken (=). Följande formel multiplicerar t.ex. 2 med 3 och lägger sedan till 5.
=5+2*3

läs mer