formlerkursDen genomsnittliga Excelanvändaren kan mellan 5 och 10 formelfunktioner utantill

Men det finns många fler, närmare bestämt knappt 400 st. Känner du inte till att funktionerna finns, vad de gör och hur de fungerar kommer du heller aldrig att använde dem. Ju fler du känner till desto större nytta har du av Excel.

Vi har valt ut 99 funktioner som de flesta någon gång har nytta av. Du lär dig samtliga på kursen under två intensiva dagar.

Våra kurser är extra prispressade eftersom vi helt enkelt ber dig att ta med en egen bärbar dator till kursen så behöver du inte betala för våra datorer och våra licenser. Dessutom kommer du att köra alla övningar i din egen miljö och har filerna kvar i datorn när du behöver gå tillbaka.

Vi har ett fåtal lånedatorer.

Lärare: Torsten Larsson

Torsten LarssonTorsten är utbildad pedagog och har mer än 15 års erfarenhet av utbildning inom IT-området. Han jobbar såväl lärarlett som coach inom alla officepaketets nivåer. Hans breda kunskapsbas och hans lyhörda utlärningsstil har gjort honom till en eftertraktad utbildare.

ANMÄLAN

Plats & Tid:

Malmö 21-22 jan 2016, 15-16 aug 2016

Stockholm: 21-22 mar 2016, 18-19 aug 2016

Göteborg: 16-17 jun 2016, 25-26 aug 2016

Pris:

5 600:-/deltagare. Moms tillkommer.

Lunch är inkluderat i priset.

Målgrupp

Alla som använder Excel

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i Excel är önskvärt men inget krav då vi kan tillhandahålla självstudiematerial inför kursen.

Kursmaterial

Övningsmaterial/kursbok på Svenska

Övrigt

Deltagarna tar med egen dator med Excel installerat. Alla versioner gångbara. (Minsta antal deltagare: 5). ANMÄLAN kan göras fram till kursstart och är bindande två veckor innan kursstart.

Innehåll

Databasfunktioner: DMEDEL DANTAL DANTALV DHÄMTA DMAX DMIN DSUMMA

Tid- och datumfunktioner: DAG TIMME MINUT MÅNAD NETTOARBETSDAGAR NU SEKUND IDAG VECKODAG VECKONR ARBETSDAGAR ÅR

Tekniska funktioner: KONVERTERA DEC.TILL.BIN DEC.TILL.HEX HEX.TILL.BIN HEX.TILL.DEC

Finansiella funktioner: SLUTVÄRDE ÅRSRÄNTA RALÅN NETNUVÄRDE BETALNING AMORT PV RÄNTA INFO ÄRFEL

Logiska funktioner: OCH FALSKT OM OMFEL ICKE ELLER SANT

Sök- och referensfunktioner: KOLUMN KOLUMNER LETAKOLUMN INDEX LETAUPP PASSA FÖRSKJUTNING RAD RADER TRANSPONERA LETARAD

Matematiska och trigonometriska funktioner: RUNDA.UPP JÄMN RUNDA.NED SGD HELTAL MAVRUNDA UDDA PI SLUMP SLUMP.MELLAN ROMERSK AVRUNDA AVRUNDA.NEDÅT AVRUNDA.UPPÅT DELSUMMA SUMMA SUMMA.OM SUMMA.OMF

Statistiska funktioner: MEDEL MEDELOM MEDELOMF ANTAL ANTALV ANTAL.TOMMA ANTAL.OM ANTAL.OMF STÖRSTA MAX MAXA MEDIAN MIN MINA RANG MINSTA

Textfunktioner: STÄDA SAMMANFOGA EXAKT HITTA VÄNSTER LÄNGD GEMENER EXTEXT INITIAL ERSÄTT HÖGER TEXT RENSA VERSALER

ANMÄLAN