InDesign för författare

InDesign för författare

Det finns mycket att tänka på när man ska sätta sin bok. Formgivning, typografi, bildmontering, innehållsförteckning, mallar, sidnumrering, utfall, avsnitt och mycket annat gås igenom på kursen.