Visa kvartal i Excel

Visa kvartal i Excel

Om du vill visa vilket kvartal (1, 2, 3, 4) ett datum tillhör går detta enkelt med en formel. Formeln blir sedan generell och kan appliceras på vilket datum som helst. Det är två funktioner som används tillsammans för att räkna ut rätt kvartal. Det är AVRUNDA.UPPÅT...
Formler i Excel

Formler i Excel

Formler är ekvationer som används för att beräkna värden i kalkylblad. Formler inleds med likhetstecken (=). Följande formel multiplicerar t.ex. 2 med 3 och lägger sedan till 5.
=5+2*3