Svenska

Engelska

Typ

Databasfunktioner

Database functions

Databas

DMEDEL DAVERAGE Databas
DANTAL DCOUNT Databas
DANTALV DCOUNTA Databas
DHÄMTA DGET Databas
DMAX DMAX Databas
DMIN DMIN Databas
DPRODUKT DPRODUCT Databas
DSTDAV DSTDEV Databas
DSTDAVP DSTDEVP Databas
DSUMMA DSUM Databas
DVARIANS DVAR Databas
DVARIANSP DVARP Databas

Tid- och datumfunktioner

Date and time functions

Datum

DATUM DATE Datum
DATUMVÄRDE DATEVALUE Datum
DAG DAY Datum
DAGAR360 DAYS360 Datum
EDATUM EDATE Datum
SLUTMÅNAD EOMONTH Datum
TIMME HOUR Datum
MINUT MINUTE Datum
MÅNAD MONTH Datum
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS Datum
NU NOW Datum
SEKUND SECOND Datum
KLOCKSLAG TIME Datum
TIDVÄRDE TIMEVALUE Datum
IDAG TODAY Datum
VECKODAG WEEKDAY Datum
VECKONR WEEKNUM Datum
ARBETSDAGAR WORKDAY Datum
ÅR YEAR Datum
ÅRDEL YEARFRAC Datum

Tekniska funktioner

Engineering functions

Tekniska

BESSELI BESSELI Tekniska
BESSELJ BESSELJ Tekniska
BESSELK BESSELK Tekniska
BESSELY BESSELY Tekniska
BIN.TILL.DEC BIN2DEC Tekniska
BIN.TILL.HEX BIN2HEX Tekniska
BIN.TILL.OKT BIN2OCT Tekniska
KOMPLEX COMPLEX Tekniska
KONVERTERA CONVERT Tekniska
DEC.TILL.BIN DEC2BIN Tekniska
DEC.TILL.HEX DEC2HEX Tekniska
DEC.TILL.OKT DEC2OCT Tekniska
DELTA DELTA Tekniska
FELF ERF Tekniska
FELFK ERFC Tekniska
SLSTEG GESTEP Tekniska
HEX.TILL.BIN HEX2BIN Tekniska
HEX.TILL.DEC HEX2DEC Tekniska
HEX.TILL.OKT HEX2OCT Tekniska
IMABS IMABS Tekniska
IMAGINÄR IMAGINARY Tekniska
IMARGUMENT IMARGUMENT Tekniska
IMKONJUGAT IMCONJUGATE Tekniska
IMCOS IMCOS Tekniska
IMDIV IMDIV Tekniska
IMEUPPHÖJT IMEXP Tekniska
IMLN IMLN Tekniska
IMLOG10 IMLOG10 Tekniska
IMLOG2 IMLOG2 Tekniska
IMUPPHÖJT IMPOWER Tekniska
IMPRODUKT IMPRODUCT Tekniska
IMREAL IMREAL Tekniska
IMSIN IMSIN Tekniska
IMROT IMSQRT Tekniska
IMDIFF IMSUB Tekniska
IMSUM IMSUM Tekniska
OKT.TILL.BIN OCT2BIN Tekniska
OKT.TILL.DEC OCT2DEC Tekniska
OKT.TILL.HEX OCT2HEX Tekniska

Finansiella funktioner

Financial functions

Finansiella

UPPLRÄNTA ACCRINT Finansiella
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM Finansiella
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansiella
AMORLINC AMORLINC Finansiella
KUPDAGBB COUPDAYBS Finansiella
KUPDAGARS COUPDAYS Finansiella
KUPDAGNK COUPDAYSNC Finansiella
KUPNKD COUPNCD Finansiella
KUPANT COUPNUM Finansiella
KUPFKD COUPPCD Finansiella
KUMRÄNTA CUMIPMT Finansiella
KUMPRIS CUMPRINC Finansiella
DB DB Finansiella
DEGAVSKR DDB Finansiella
DISK DISC Finansiella
DECTAL DOLLARDE Finansiella
BRÅK DOLLARFR Finansiella
LÖPTID DURATION Finansiella
EFFRÄNTA EFFECT Finansiella
SLUTVÄRDE FV Finansiella
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE Finansiella
ÅRSRÄNTA INTRATE Finansiella
RBETALNING IPMT Finansiella
IR IRR Finansiella
RALÅN ISPMT Finansiella
MLÖPTID MDURATION Finansiella
MODIR MIRR Finansiella
NOMRÄNTA NOMINAL Finansiella
PERIODER NPER Finansiella
NETNUVÄRDE NPV Finansiella
UDDAFPRIS ODDFPRICE Finansiella
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD Finansiella
UDDASPRIS ODDLPRICE Finansiella
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD Finansiella
BETALNING PMT Finansiella
AMORT PPMT Finansiella
PRIS PRICE Finansiella
PRISDISK PRICEDISC Finansiella
PRISFÖRF PRICEMAT Finansiella
PV PV Finansiella
RÄNTA RATE Finansiella
BELOPP RECEIVED Finansiella
LINAVSKR SLN Finansiella
ÅRSAVSKR SYD Finansiella
SSVXEKV TBILLEQ Finansiella
SSVXPRIS TBILLPRICE Finansiella
SSVXRÄNTA TBILLYIELD Finansiella
VDEGRAVSKR VDB Finansiella
XIRR XIRR Finansiella
XNUVÄRDE XNPV Finansiella
NOMAVK YIELD Finansiella
NOMAVKDISK YIELDDISC Finansiella
NOMAVKFÖRF YIELDMAT Finansiella

Informationsfunktioner

Information functions

Information

CELL CELL Information
FEL.TYP ERROR.TYPE Information
INFO INFO Information
ÄRREF ISBLANK Information
Ä ISERR Information
ÄRFEL ISERROR Information
ÄRJÄMN ISEVEN Information
ÄREJTEXT ISLOGICAL Information
ÄRLOGISK ISNA Information
ÄRSAKNAD ISNONTEXT Information
ÄRTAL ISNUMBER Information
ÄRUDDA ISODD Information
ÄRTOM ISREF Information
ÄRTEXT ISTEXT Information
N N Information
SAKNAS NA Information
VÄRDETYP TYPE Information

Logiska funktioner

Logical functions

Logiska

OCH AND Logiska
FALSKT FALSKT Logiska
OM IF Logiska
OMFEL IFERROR Logiska
ICKE NOT Logiska
ELLER OR Logiska
SANT SANT Logiska

Sök- och referensfunktioner

Lookup and reference functions

Leta

ADRESS ADDRESS Leta
OMRÅDEN AREAS Leta
VÄLJ CHOOSE Leta
KOLUMN COLUMN Leta
KOLUMNER COLUMNS Leta
LETAKOLUMN HLOOKUP Leta
HYPERLÄNK HYPERLINK Leta
INDEX INDEX Leta
INDIREKT INDIRECT Leta
LETAUPP LOOKUP Leta
PASSA MATCH Leta
FÖRSKJUTNING OFFSET Leta
RAD ROW Leta
RADER ROWS Leta
RTD RTD Leta
TRANSPONERA TRANSPOSE Leta
LETARAD VLOOKUP Leta

Matematiska och trigonometriska funktioner

Math and trigonometry functions

Matematiska

ABS ABS Matematiska
ARCCOS ACOS Matematiska
ARCCOSH ACOSH Matematiska
ARCSIN ASIN Matematiska
ARCSINH ASINH Matematiska
ARCTAN ATAN Matematiska
ARCTAN2 ATAN2 Matematiska
ARCTANH ATANH Matematiska
RUNDA.UPP CEILING Matematiska
KOMBIN COMBIN Matematiska
COS COS Matematiska
COSH COSH Matematiska
GRADER DEGREES Matematiska
JÄMN EVEN Matematiska
EXP EXP Matematiska
FAKULTET FACT Matematiska
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE Matematiska
RUNDA.NED FLOOR Matematiska
SGD GCD Matematiska
HELTAL INT Matematiska
MGM LCM Matematiska
LN LN Matematiska
LOG LOG Matematiska
LOG10 LOG10 Matematiska
MDETERM MDETERM Matematiska
MINVERT MINVERSE Matematiska
MMULT MMULT Matematiska
REST MOD Matematiska
MAVRUNDA MROUND Matematiska
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Matematiska
UDDA ODD Matematiska
PI PI Matematiska
UPPHÖJT.TILL POWER Matematiska
PRODUKT PRODUCT Matematiska
KVOT QUOTIENT Matematiska
RADIANER RADIANS Matematiska
SLUMP RAND Matematiska
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN Matematiska
ROMERSK ROMAN Matematiska
AVRUNDA ROUND Matematiska
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN Matematiska
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP Matematiska
SERIESUMMA SERIESSUM Matematiska
TECKEN SIGN Matematiska
SIN SIN Matematiska
SINH SINH Matematiska
ROT SQRT Matematiska
ROTPI SQRTPI Matematiska
DELSUMMA SUBTOTAL Matematiska
SUMMA SUM Matematiska
SUMMA.OM SUMIF Matematiska
SUMMA.OMF SUMIFS Matematiska
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT Matematiska
KVADRATSUMMA SUMSQ Matematiska
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2 Matematiska
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2 Matematiska
SUMMAXMY2 SUMXMY2 Matematiska
TAN TAN Matematiska
TANH TANH Matematiska
AVKORTA TRUNC Matematiska

Statistiska funktioner

Statistical functions

Statistiska

MEDELAVV AVEDEV Statistiska
MEDEL AVERAGE Statistiska
AVERAGEA AVERAGEA Statistiska
MEDELOM AVERAGEIF Statistiska
MEDELOMF AVERAGEIFS Statistiska
BETAFÖRD BETADIST Statistiska
BETAINV BETAINV Statistiska
BINOMFÖRD BINOMDIST Statistiska
CHI2FÖRD CHIDIST Statistiska
CHI2INV CHIINV Statistiska
CHI2TEST CHITEST Statistiska
KONFIDENS CONFIDENCE Statistiska
KORREL CORREL Statistiska
ANTAL COUNT Statistiska
ANTALV COUNTA Statistiska
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK Statistiska
ANTAL.OM COUNTIF Statistiska
ANTAL.OMF COUNTIFS Statistiska
KOVAR COVAR Statistiska
KRITBINOM CRITBINOM Statistiska
KVADAVV DEVSQ Statistiska
EXPONFÖRD EXPONDIST Statistiska
FFÖRD FDIST Statistiska
FINV FINV Statistiska
FISHER FISHER Statistiska
FISHERINV FISHERINV Statistiska
PREDIKTION FORECAST Statistiska
FREKVENS FREQUENCY Statistiska
FTEST FTEST Statistiska
GAMMAFÖRD GAMMADIST Statistiska
GAMMAINV GAMMAINV Statistiska
GAMMALN GAMMALN Statistiska
GEOMEDEL GEOMEAN Statistiska
EXPTREND GROWTH Statistiska
HARMMEDEL HARMEAN Statistiska
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST Statistiska
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT Statistiska
TOPPIGHET KURT Statistiska
STÖRSTA LARGE Statistiska
REGR LINEST Statistiska
EXPREGR LOGEST Statistiska
LOGINV LOGINV Statistiska
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST Statistiska
MAX MAX Statistiska
MAXA MAXA Statistiska
MEDIAN MEDIAN Statistiska
MIN MIN Statistiska
MINA MINA Statistiska
TYPVÄRDE MODE Statistiska
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST Statistiska
NORMFÖRD NORMDIST Statistiska
NORMINV NORMINV Statistiska
NORMSFÖRD NORMSDIST Statistiska
NORMSINV NORMSINV Statistiska
PEARSON PEARSON Statistiska
PERCENTIL PERCENTILE Statistiska
PROCENTRANG PERCENTRANK Statistiska
PERMUT PERMUT Statistiska
POISSON POISSON Statistiska
SANNOLIKHET PROB Statistiska
KVARTIL QUARTILE Statistiska
RANG RANK Statistiska
RKV RSQ Statistiska
SNEDHET SKEW Statistiska
LUTNING SLOPE Statistiska
MINSTA SMALL Statistiska
STANDARDISERA STANDARDIZE Statistiska
STDAV STDEV Statistiska
STDEVA STDEVA Statistiska
STDAVP STDEVP Statistiska
STDEVPA STDEVPA Statistiska
STDFELYX STEYX Statistiska
TFÖRD TDIST Statistiska
TINV TINV Statistiska
TREND TREND Statistiska
TRIMMEDEL TRIMMEAN Statistiska
TTEST TTEST Statistiska
VARIANS VAR Statistiska
VARA VARA Statistiska
VARIANSP VARP Statistiska
VARPA VARPA Statistiska
WEIBULL WEIBULL Statistiska
ZTEST ZTEST Statistiska

Textfunktioner

Text functions

Text

ASC ASC Text
BAHTTEXT BAHTTEXT Text
TECKENKOD CHAR Text
STÄDA CLEAN Text
KOD CODE Text
SAMMANFOGA CONCATENATE Text
VALUTA DOLLAR Text
EXAKT EXACT Text
HITTA, HITTAB FIND, FINDB Text
FASTTAL FIXED Text
JIS JIS Text
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB Text
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB Text
GEMENER LOWER Text
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB Text
PHONETIC PHONETIC Text
INITIAL PROPER Text
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB Text
REP REPT Text
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB Text
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB Text
BYT.UT SUBSTITUTE Text
T T Text
TEXT TEXT Text
RENSA TRIM Text
VERSALER UPPER Text
TEXTNUM VALUE Text

Tilläggs- och automatiseringsfunktioner

Add-in and Automation functions

Tillägg

ANROPA CALL Tillägg
EuroConvert EUROCONVERT Tillägg
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA Tillägg
REGISTRERA.ID REGISTER.ID Tillägg
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST Tillägg
Kubfunktioner Cube functions Tillägg
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER Tillägg
KUBMEDLEM CUBEMEMBER Tillägg
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY Tillägg
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER Tillägg
KUBINSTÄLLNING CUBESET Tillägg
KUBINSTÄLLNINGANTAL CUBESETCOUNT Tillägg