Använder du Keynote på ipad?Keynote Themes

Här är en lathund från Apple:

http://help.apple.com/keynote/ipad/2.6/#/