Ibland räcker inte funktionen LETARAD (VLOOKUP) i Excel för det du vill göra. Om du kombinerar den med funktionen PASSA (MATCH) blir den mer funktionell. Ibland behöver du dessutom byta ut LETARAD mot funktionen INDEX (som även den kan kombineras med PASSA).

Letarad_passa_index