Utbildning i MICROSOFT PROJECT

Om kursen

På den här kursen får du en genomgång av programmet, du lär dig det grundläggande och utvecklar dig nuvarande förmåga att använda dig av MS Project. Du får massor av tips som förenklar ditt arbete.

Mål

Kursens mål är att du skall få grundläggande kunskaper i MS Project, se resursbehoven och kunna göra realistiska projekttidplaner. Du kommer att få förståelse för projekt samt lära dig hantera grunderna i ett verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt. Efter genomförd utbildning får du god kunskap om och förståelse för hur du använder MS Project. Du får också grundläggande förmåga att tillämpa utbildningen i ditt arbete.

Metod

Kursen omfattar två heldagar. Utbildningen inleds med en avstämning av utbildningsläget i gruppen. Antalet deltagare i varje utbildningsgrupp är maximerad till åtta personer. Detta gör att kursledaren kan ge ett stort stöd till samtliga deltagare. Kursledningen tillhandahåller övningsmaterial/kursbok.

Vem vänder sig kursen till?

För dig som använder eller vill kunna använda MS Project. Kursen är för rena nybörjare likaväl som för de som redan använder MS Project men aldrig gått en kurs. Kursen vänder sig till dig som snabbt vill komma igång med MS Project.

Tider

Utbildningsomgång 1: onsdag 9 mars & torsdag 10 mars kl 0900-1600.
Utbildningsomgång 2: torsdag 21 april & fredag 22 april kl 0900-1600.

Anmälan

Anmälan sker via www.kompetensarenan.se eller på mejl till peter@kompetensarenan.se. I anmälan ska uppges företagets namn, fakturaadress samt för- och efternamn på deltagare. Eftersom platserna är begränsade till åtta deltagare per omgång är det ”först till kvarn” som gäller. OBS: glöm inte att ange vilken av de båda utbildningsomgångarna ni anmäler er till.

Plats

Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad. IT-utbildningslokal framgår av skärm i entréhallen.

Kursavgift

Totalt 5 950 kr för två heldagar. I kursavgiften ingår kursdokumentation samt även fm- och em-fika
och frukt. Efter genomförd kurs erhåller deltagarna ett tryckt kursintyg.

Fika m.m.

KompetensArena NordOst AB svarar för fm-fika med smörgås samt em-fika med kaka. Frukt och
vatten tillhandahålls under utbildningspassen.
Kursdeltagarna svarar själv för lunch. I anslutning till Krinova finns två lunchmatsalar att välja mellan.

Kursledare

Utbildningsleverantör är KUPOLIUM AB och kursledare är Torsten Larsson. KUPOLIUM AB har vid ett
flertal tillfällen varit utbildningsleverantör till KompetensArena NordOst AB inom IT och Grafisk
produktion.